Các Công Ty Thành Viên
Tập Đoàn
Maxx Group
Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, ở bất cứ lĩnh vực nào Maxx cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng.

 

Công ty cổ phần Truyền thông Maxx Media

Công ty cổ phần Công nghệ Maxx Tech

Công ty cổ phần Giáo dục Maxx Success

Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Maxx Spa

Công ty cổ phần Đầu tư Maxx Invest

Công ty cổ phần Bất động sản Maxx Land

Công ty cổ phần Quỹ đầu tư Maxx Charity